วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30   ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ห้องปฏิบัติงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  นายครรชิต วรรณชา
08.30-15.30   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานกิจกรรมเพื่อสังคมและรับมอบวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม  นายครรชิต วรรณชา