วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00 - 15.30 น.   ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด  โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น  นายครรชิต วรรณชา