วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30   ประชุมการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลโลก 2018  ห้องประชุมตักสิลา สพป.มค. 1  นายครรชิต วรรณชา
13.30   การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมหาสารรคามเพื่อการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทฯ  ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม (ห้อง 302)  นายครรชิต วรรณชา