วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30   ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ห้องปฏิบัติงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  นายครรชิต วรรณชา