คุยกับผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล  เรื่องหน่วยกิตไม่ตรง
วิชาแกนเทอมที่แล้วหนูลงไป 9 หน่วยกิต
แต่ไปเช็คที่ตรวจสอบจบแล้วมันขึ้นแค่ 6 หน่วยกิตเองค่ะ ทั้งๆ เกรดก็ผ่านหมดค่ะ


ตั้งคำถามโดย  61010917469
เมื่อ 2019-01-06 17:07:03
 IP : ซ่อน
-:- คำถามของท่านส่งเรียบร้อยแล้ว จะรีบตอบกลับโดยด่วน -:-
คำตอบของ 'เรื่องหน่วยกิตไม่ตรง'

นิสิตรีบไปติดต่อโดยตรงที่ กองทะเบียนฯ แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าขอพบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจบ คณะ.......(นิสิตคณะไหนก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่) ควรรีบไปติดต่อค่ะ

 โดย: อรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส
         ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
         onanong.m@msu.ac.th

 ข้อมูลอ้างอิง :2019-01-08 09:28:25   
 จากเครื่อง :
ซ่อน


http://regpr.msu.ac.th


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]