คุยกับผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล  จ่ายค่าหอแล้วแต่ยังขึ้นค้างชำระในระบบมีผลต่อการลงทะเบียนเรียนไหม
กำหนดการจ่ายค่าหอเทอมสองภายในวันที่ 31ตุลาคม 2561 จ่ายไปเเล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่เซเว่นในระบบยังขึ้นว่าเป็นค้างชำระอยู่จะมีผลต่อการลงทะเบียนเรียนไหมคะ

ตั้งคำถามโดย  61010310166
เมื่อ 2018-12-31 19:03:15
 IP : ซ่อน
-:- คำถามของท่านส่งเรียบร้อยแล้ว จะรีบตอบกลับโดยด่วน -:-
คำตอบของ 'จ่ายค่าหอแล้วแต่ยังขึ้นค้างชำระในระบบมีผลต่อการลงทะเบียนเรียนไหม'

ให้นิสิตเอาใบเสร็จที่ชำระค่าหอพักแล้ว ไปแสดงที่ กองคลังฯ ค่ะ

 โดย: อรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส
         ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
         onanong.m@msu.ac.th

 ข้อมูลอ้างอิง :2019-01-02 12:52:06   
 จากเครื่อง :
ซ่อน


http://regpr.msu.ac.th


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]