คุยกับผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล  การย้ายคณะ
ถ้าหลักสูตร กศ.บ.เปลี่ยนเป็นหลักสูตร4 ปี แล้วเราสามารถย้ายคณะจากหลักสูตร ศศ.บ. 4 ปี เพื่อย้ายไปเรียน กศ.บ. 4ปี ได้ไหมครับ

ตั้งคำถามโดย  61010110010
เมื่อ 2018-12-30 13:52:20
 IP : ซ่อน
-:- คำถามของท่านส่งเรียบร้อยแล้ว จะรีบตอบกลับโดยด่วน -:-
คำตอบของ 'การย้ายคณะ'

1. การย้ายคณะ นิสิตต้องเรียนที่คณะเดิมก่อน อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา 2. การย้ายคณะจะย้ายได้หรือไม่ได้ ขึ้นกับการพิจารณาของคณะเดิม /คณะใหม่ 3. ให้นิสิตศึกษาข้อบังคับฯ หัวข้อ การย้ายคณะ เพิ่มเติม

 โดย: อรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส
         ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
         onanong.m@msu.ac.th

 ข้อมูลอ้างอิง :2019-01-02 12:55:47   
 จากเครื่อง :
ซ่อน


http://regpr.msu.ac.th


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]