คุยกับผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล  ระบบลงเกรดให้ผิดครับ โทรไปก็ไม่มีใครรับสาย จะติดต่อได้อีกทีตอนไหนครับ
ตามหัวข้อเลยครับ

ตั้งคำถามโดย  58010123022
เมื่อ 2018-12-29 14:21:08
 IP : ซ่อน
-:- คำถามของท่านส่งเรียบร้อยแล้ว จะรีบตอบกลับโดยด่วน -:-
คำตอบของ 'ระบบลงเกรดให้ผิดครับ โทรไปก็ไม่มีใครรับสาย จะติดต่อได้อีกทีตอนไหนครับ'

ให้นิสิตไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่ กองทะเบียนฯ ไปติดต่อคุณอังคณา ศรีมุลตรี ค่ะ

 โดย: อรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส
         ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
         onanong.m@msu.ac.th

 ข้อมูลอ้างอิง :2019-01-02 12:44:07   
 จากเครื่อง :
ซ่อน


http://regpr.msu.ac.th


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]