คุยกับผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล  รีรหัสโอนหน่วยกิต
ขออนุญาตสอบถามค่ะ รีรหัสโอนหน่วยกิตมารหัส61หมด สามารถเรียนวิชาเอก ของปี2-3ได้มั้ยคะ

ตั้งคำถามโดย  61011310429
เมื่อ 2018-12-13 18:02:49
 IP : ซ่อน
-:- คำถามของท่านส่งเรียบร้อยแล้ว จะรีบตอบกลับโดยด่วน -:-
คำตอบของ 'รีรหัสโอนหน่วยกิต'

นิสิต สามารถเรียนวิชาเอกได้ แต่ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการคณะที่นิสิตสังกัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งในรายวิชานั้น ๆ

 โดย: อรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส
         ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
         onanong.m@msu.ac.th

 ข้อมูลอ้างอิง :2019-01-02 12:58:36   
 จากเครื่อง :
ซ่อน


http://regpr.msu.ac.th


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]