คุยกับผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล  กดยืนยันการลงทะเบียนเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ในระบบ กดตรงไหนครับ
กดยืนยันการลงทะเบียนเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ในระบบ กดตรงไหนครับ

ตั้งคำถามโดย  58011310445
เมื่อ 2018-12-07 15:48:18
 IP : ซ่อน
-:- คำถามของท่านส่งเรียบร้อยแล้ว จะรีบตอบกลับโดยด่วน -:-
คำตอบของ 'กดยืนยันการลงทะเบียนเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ในระบบ กดตรงไหนครับ'

ถ้านิสิตจะลงทะเบียนเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการ ดังนี้ 1.นิสิตต้องดำเนินการทำคำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ผ่านความเห็นชอบในแบบคำร้องให้เรียบร้อย 2. ยื่นคำร้อง ที่จุดให้บริการกองทะเบียนฯ 3. เจ้าหน้าที่ทะเบียนจะปลดเงื่อนไขในระบบให้ 4. นิสิตไปดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบได้

 โดย: อรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส
         ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
         onanong.m@msu.ac.th

 ข้อมูลอ้างอิง :2018-12-11 11:11:49   
 จากเครื่อง :
ซ่อน


http://regpr.msu.ac.th


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]