ผลการประเมินวารสารได้จากประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล
regpr.msu.ac.th
" ผลการประเมินวารสารได้จากประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล "                                     


รายละเอียดข่าว
ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่ม สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จากการประเมินรอบที่ 3 พ.ศ. 2558 ไปนั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว นิสิตหรือผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบผลการประเมินวารสารได้จากประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2559 (13 ก.ย. 59) ผ่าน URL : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2559-2/Announced/News2.html
 
   
  URL ที่เกี่ยวข้อง ===> รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง